Tylko #3 Kroki do Skonfigurowania Trybu Osobistego na iPhone i Udostępniania Wi-Fi

Jak skonfigurować Tryb Osobisty na iPhone i udostępnić połączenie internetowe?

Aby skonfigurować Tryb Osobisty na iPhone i udostępnić połączenie internetowe, najpierw musisz przygotować swój iPhone. Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS i zainstalowane oprogramowanie. Jeśli tego nie masz lub dana wersja systemu iOS już nie jest dostępna, sprawdź instrukcję producenta dotyczącą aktualizacji oprogramowania.

Kolejnym krokiem jest otworzenie Ustawień i włączenie Wi-Fi. Aby to zrobić, dotknij ikonę Ustawienia na ekranie głównym iPhone’a, przesuń ekran w dół do sekcji Wi-Fi i dotknij Ustawienia Wi-Fi. Następnie dotknij Osobiste Hotspoty.

W menu Wi-Fi, dotknij opcji KONFIGURUJ. Będziesz mieć możliwość wprowadzenia silnego hasła dla dostępu do Twojej sieci hotspot. Po wprowadzeniu hasła, dotknij przycisku Akceptuj w górnym prawym rogu ekranu, aby aktywować tryb osobisty hotspot.

Gdy skonfigurujesz swój tryb osobisty hotspot, odzyskać swoich urządzeń do sieci, wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia. Gdy już się połączysz, możesz udostępnić połączenie internetowe ze swojego iPhone’a.

Upewnij się, że zakończysz proces konfiguracji Trybu Osobistego poprzez zamknięcie Ustawień i pozostanie bezpiecznym podczas łączenia się do osobistego hotspota, zwracając uwagę na to, kto korzysta z dostępu do sieci Wi-Fi.

Konfigurowanie Trybu Osobistego na iPhone’a i udostępnianie połączenia internetowego

Aby skonfigurować tryb osobisty na potrzeby udostępniania połączenia internetowego na iPhone‘a, należy przejść przez następujące kroki:

 • Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS i aktualizację oprogramowania.
 • Otwórz Ustawienia poprzez dotknięcie ikony Ustawienia na ekranie głównym iPhone’a.
 • Przesuń ekran w dół, aż do sekcji Wi-Fi.
 • Włącz tryb sieci Wi-Fi, dotykając Ustawienia Wi-Fi.
 • Dotknij Osobiste Hotspoty w menu Wi-Fi.
 • Skonfiguruj tryb osobistego hotspotu, dotykając opcji KONFIGURUJ.
 • Wprowadź silne hasło aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi.
 • Zaakceptuj nowe ustawienia Wi-Fi, dotykając przycisku Akceptuj w górnym prawym rogu ekranu.
 • Gdy aktywujesz tryb osobisty hotspot, pojawi się pasek, z którego możesz skontrolować swój osobisty hotspot.
 • Odzyskać swoich urządzeń do sieci wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia.
 • Udostępnij połączenie internetowe ze swojego iPhone’a.
 • Zamknij Ustawienia i pozostań bezpiecznym podczas łączenia się do osobistego hotspota, zwracając uwagę na to, kto korzysta z dostępu do sieci Wi-Fi.

Konfigurowanie Trybu Osobistego i Udostępnianie Połączenia Internetowego na iPhone

Aby skonfigurować Tryb Osobisty i udostępnić połączenie internetowe za pomocą swojego iPhone’a, postępuj według poniższych kroków:

 • Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS i aktualizację oprogramowania. Jeśli nie masz jeszcze uaktualnionej wersji systemu iOS, sprawdź instrukcję producenta na temat tego, jak możesz to zrobić.
 • Otwórz Ustawienia. Aby to zrobić, dotknij ikonę Ustawienia na ekranie głównym iPhone’a.
 • Przesuń ekran w dół, aż do sekcji Wi-Fi.
 • Włącz tryb sieci Wi-Fi, dotykając Ustawienia Wi-Fi.
 • Dotknij Osobiste Hotspoty.
 • Skonfiguruj tryb osobistego hotspotu, dotykając opcji KONFIGURUJ.
 • Wprowadź silne hasło aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi.
 • Zaakceptuj nowe ustawienia Wi-Fi, dotykając przycisku Akceptuj w górnym prawym rogu ekranu.
 • Gdy aktywujesz tryb osobisty hotspot, pojawi się pasek, z którego możesz skontrolować swój osobisty hotspot.
 • Odzyskaj swoich urządzeń do sieci Wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia.
 • Udostępnij połączenie internetowe ze swojego iPhone’a.
 • Upewnij się, że zakończysz proces konfiguracji Trybu Osobistego poprzez zamknięcie Ustawień i pozostanie bezpiecznym podczas łączenia się do osobistego hotspota, zwracając uwagę na to, kto korzysta z dostępu do sieci Wi-Fi.

Konfigurowanie Trybu Osobistego na iPhone’a

Aby skonfigurować tryb osobisty hotspot na iPhone’a i udostępnić połączenie internetowe, należy wykonać następujące kroki:

 • Upewnij się, że masz aktualną wersję systemu iOS.
 • Otwórz Ustawienia na ekranie głównym iPhone’a.
 • Przesuń ekran w dół, aż do sekcji Wi-Fi.
 • Włącz sieć Wi-Fi, dotykając Ustawienia Wi-Fi.
 • Dotknij Osobiste Hotspoty w menu Wi-Fi.
 • Konfiguruj tryb osobistego hotspotu, dotykając opcji KONFIGURRUJ.
 • Wprowadź silne hasło do swojej sieci hotpspot.
 • Akceptuj nowe ustawienia Wi-Fi, dotykając przycisku Akceptuj w prawym górnym rogu.
 • Gdy skonfigurujesz swój tryb osobisty hotspot, odzyskaj swoje urządzenia do sieci, wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia.
 • Udostępnij połączenie internetowe ze swojego iPhone’a.
 • Bądź bezpieczny podczas korzystania z osobistego hotspotu, zwracając uwagę na to, kto ma dostęp do sieci Wi-Fi.

Konfigurowanie Trybu Osobistego Hotspotu na iPhone’ie

Aby skonfigurować tryb osobisty hotspot na swoim iPhone’ie i udostępnić połączenie internetowe, musisz wykonać następujące kroki:

 • Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS i aktualizację oprogramowania. Jeśli nie, przeczytaj instrukcję producenta, aby dowiedzieć się, jak uaktualnić.
 • Dotknij ikony Ustawienia na ekranie głównym iPhone’a.
 • Przesuń ekran w dół, aż do sekcji Wi-Fi i dotknij jej.
 • Włącz Wi-Fi, dotykając Ustawienia Wi-Fi.
 • Dotknij Osobiste Hotspoty.
 • Skonfiguruj tryb osobistego hotspotu, dotykając opcji KONFIGURUJ.
 • Wprowadź silne hasło do dostępu do Twojej sieci hotspot.
 • Zaakceptuj nowe ustawienia Wi-Fi, dotykając Akceptuj w prawym górnym rogu ekranu.
 • Gdy aktywujesz tryb osobisty hotspot, będziesz mógł skontrolować jego działanie z paska.
 • Połącz swoje urządzenia do sieci, wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu i wpisując hasło podane w punkcie 7.
 • Udostępnij swoje połączenie internetowe.
 • Pamiętaj, aby zabezpieczyć dostęp do sieci Wi-Fi i zamknąć Ustawienia.

Konfigurowanie osobistego hotspota

Aby skonfigurować tryb osobistego hotspotu na swoim iPhone’ie, wykonaj następujące kroki:

 • Dotknij opcji Ustawienia Wi-Fi w menu Ustawienia.
 • Dotknij Osobiste Hotspoty.
 • Dotknij opcji KONFIGURUJ, aby skonfigurować swój tryb osobistego hotspotu.
 • Wpisz silne hasło, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi.
 • Akceptuj nowe ustawienia Wi-Fi, dotykając przycisku Akceptuj w prawym górnym rogu ekranu.

Gdy skonfigurujesz swój tryb osobisty hotspot, odzyskać swoich urządzeń do sieci, wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia. Upewnij się, że zakończysz proces konfiguracji Trybu Osobistego poprzez zamknięcie Ustawień i pozostanie bezpiecznym podczas łączenia się do osobistego hotspota, zwracając uwagę na to, kto korzysta z dostępu do sieci Wi-Fi.

Konfigurowanie Osobistego Hotspotu

Gdy dotkniesz Ustawień Wi-Fi, możesz skonfigurować tryb osobistego hotspotu, dotykając opcji KONFIGURUJ. Następnie, musisz wprowadzić silne hasło dla dostępu do sieci hotspotu. Wprowadź hasło, które będzie trudne do zgadnięcia, i wciśnij przycisk Akceptuj na górnym, prawym rogu ekranu.

Gdy aktywujesz tryb osobisty hotspot, pojawi się pasek informacji na ekranie, z którego możesz skontrolować swój osobisty hotspot.

Udostępniania Połączenia Internetowego

Aby udostępnić połączenie internetowe za pośrednictwem swojego iPhone’a, odzyskać swoich urządzeń do własnej sieci, wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia. Upewnij się, że utrzymujesz swoje połączenia w czystości, zwracając szczególną uwagę na to, kto ma dostęp do Twojej sieci Wi-Fi.

Akceptowanie Nowych Ustawień Wi-Fi

Aby aktywować tryb osobistego hotspota, zaakceptuj nowe ustawienia Wi-Fi. Możesz to zrobić, dotykając przycisku Akceptuj w górnym prawym rogu ekranu.

W tym momencie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia hasła dla dostępu do Twojej sieci hotspot. Wprowadź silne hasło aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi.

Po akceptacji nowych ustawień, pojawi się pasek, dzięki któremu możesz skontrolować swój osobisty hotspot. Upewnij się, że zakończysz proces konfiguracji trybu osobistego poprzez zamknięcie Ustawień i pozostanie bezpiecznym podczas łączenia się do osobistego hotspota, zwracając uwagę na to, kto korzysta z dostępu do sieci Wi-Fi.

Uruchomienie Trybu Osobistego Hotspota na iPhone’a

Gdy uruchamiasz Tryb Osobistego Hotspota na swoim iPhone’ie, pojawi się informacyjny pasek, który umożliwi Ci kontrolowanie i monitorowanie połączenia.

Aby uruchomić hotspot, przeprowadź następujące kroki:

 • Otwórz Ustawienia na swoim iPhone’ie
 • Przesuń ekran w dół, aż do sekcji Wi-Fi
 • Włącz tryb sieci Wi-Fi, dotykając Ustawienia Wi-Fi
 • W menu Wi-Fi, dotknij Osobiste Hotspoty
 • Skonfiguruj tryb osobistego hotspota, dotykając opcji KONFIGURUJ
 • Wprowadź silne hasło do połączenia sieci
 • Akceptuj nowe ustawienia Wi-Fi
 • Na pasku informacyjnym możesz skontrolować swój osobisty hotspot
 • Udostępnij połączenie internetowe ze swojego iPhone’a, odzyskując swoje urządzenie do sieci

Upewnij się, że zakończyłeś proces konfiguracji Trybu Osobistego poprzez zamknięcie Ustawień oraz zwracanie uwagi na to, kto uzyskuje dostęp do Twojej sieci Wi-Fi.

Jak skonfigurować Tryb Osobisty na iPhone i udostępnić połączenie internetowe?

Jeśli chcesz, aby Twoje urządzenia mogły się łączyć z Twojego iPhone’a, aby uzyskać dostęp do Internetu, możesz skonfigurować osobisty hotspot. Oto, jak to zrobić krok po kroku:

 • Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję systemu iOS i aktualizację oprogramowania.
 • Otwórz Ustawienia.
 • Przesuń ekran w dół, aż do sekcji Wi-Fi.
 • Włącz tryb sieci Wi-Fi dotykając Ustawienia Wi-Fi.
 • Dotknij Osobiste Hotspoty.
 • Skonfiguruj tryb osobistego hotspotu dotykając opcji KONFIGURUJ.
 • Wprowadź silne hasło aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi.
 • Zaakceptuj nowe ustawienia Wi-Fi.
 • Gdy aktywujesz tryb osobisty hotspot, pojawi się pasek, z którego możesz skontrolować swój osobisty hotspot.
 • Odzyskaj swoich urządzeń do sieci, wybierając nazwę Twojego osobistego hotspotu, a następnie wpisz hasło do połączenia.
 • Udostępnij swoje połączenie internetowe ze swojego iPhone’a.
 • Zamknij Ustawienia i upewnij się, że będziesz bezpieczny podczas łączenia się do osobistego hotspota, zwracając uwagę na to, kto korzysta z dostępu do sieci Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia internetowego ze swojego iPhone’a

Gdy już się połączysz, możesz udostępnić połączenie internetowe ze swojego iPhone’a. Aby to zrobić:

 • Upewnij się, że dostępna jest najnowsza wersja systemu iOS.
 • Otwórz Ustawienia i przejdź do sekcji Wi-Fi.
 • Włącz tryb sieci Wi-Fi.
 • Dotknij opcji Osobiste Hotspoty.
 • Konfiguruj tryb osobistego hotspotu.
 • Wprowadź silne hasło dla dostępu do Twojej sieci hotspot.
 • Zaakceptuj nowe ustawienia Wi-Fi.
 • Sprawdź pasek hotspotu w celu kontroli osobistego hotspotu.
 • Połącz się do osobistego hotspota, wybierając odpowiednią nazwę sieci i wpisując hasło.
 • Zakończ proces konfiguracji Trybu Osobistego, zamykając Ustawienia.
 • Bądź ostrożny z korzystaniem z dostępu Wi-Fi.

Zabezpieczenie połączenia Wi-Fi

Kiedy skonfigurujesz swój tryb osobisty hotspot, musisz upewnić się, że jest on w bezpieczny sposób udostępniany. Aby to zrobić, musisz zamknąć Ustawienia po skonfigurowaniu trybu, a także zwracać uwagę na to, kto ma dostęp do Twojej sieci Wi-Fi.

 • Zamknij Ustawienia po skonfigurowaniu trybu.
 • Bądź czujny i zwróć uwagę, kto ma dostęp do Twojej sieci Wi-Fi.

comments: 0

pl_PLPolish