Czego potrzebujesz? Przedstawiamy sztuczki i skróty klawiaturowe dla iPhone’a!

Wprowadzenie: Co to są Sztuczki i Skróty Klawiaturowe dla iPhone’a?

Sztuczki i skróty klawiaturowe są technikami, które mogą pomóc użytkownikom iPhone’a zaoszczędzić czas i energii podczas pracy z urządzeniem. Te techniki pozwalają na szybsze wykonywanie czynności i większą wydajność. Niektóre sztuczki dotyczą głównie korzystania z klawiatury ekranowej i tego, jak szybko wprowadzać dane, a inne odnoszą się do wygodnego korzystania z funkcji dotykowych urządzenia, takich jak przewijanie ekranu. Te skróty i sztuczki pozwolą Ci na łatwiejsze i bardziej produktywne korzystanie z urządzenia.

Przegląd sztuczek klawiaturowych dla iPhone’a

Korzystanie ze sztuczek klawiaturowych w iPhone’ie może być świetną metodą na zintensyfikowanie Twojej produktywności. Większość sztuczek klawiaturowych jest świadomie projektowana tak, by uprościć i wyeliminować konieczność odrywania rąk od klawiatury. Te sztuczki wykorzystują różne kombinacje klawiszy, które umożliwiają szybsze wykonywanie czynności. Na przykład, możesz użyć skrótu klawiaturowego, by szybko ustawić formatowanie tekstu i elementy dokumentu.

Podstawowe sztuczki klawiaturowe dla iPhone’a skupiają się na poprawie tekstu. Na przykład, po wpisaniu dwóch znaków pod rząd – np. // – możesz użyć sztuczki klawiaturowej, by rozszerzyć je na komentarz ogólny. Innym przykładem może być skrót klawiaturowy, który może zamienić kilka słów na ich akronim, co ułatwia wpisywanie dużej ilości tekstu w krótkim czasie. Warto pamiętać, że skróty i sztuczki klawiaturowe używane w iPhone są niemal takie same jak w innych systemach operacyjnych.

Sztuczki i skróty dla iPhone’a skupiają się głównie na edytowaniu tekstu i szybszym wykonywaniu przydatnych funkcji. Są one doskonałym narzędziem, jeśli chcemy szybko napisać tekst lub wykonać jedne z często wykonywanych zadań.

Omówienie szczegółowych funkcji sztuczek klawiaturowych dla iPhone’a

IPhone oferuje wiele zaawansowanych możliwości w celu ułatwienia interakcji z urządzeniem. Sztuczki klawiaturowe iOS pozwalają na szybkie przemieszczanie się między aplikacjami, wykonywanie czynności i wchodzenie w interakcję z innymi użytkownikami. Obejmują one takie funkcje, jak przechodzenie do pierwszej strony Home, przechodzenie do wyszukiwarki, wykonywanie bieżących czynności w centrum powiadomień i wiele więcej.

Aby uzyskać pełną kontrolę nad ekranem iPhone’a, możesz skorzystać z szeregu sztuczek. Możesz szybko skakać między aplikacjami bez opuszczania home screen, wykonywać czynności w centrum powiadomień lub uruchamiać Siri bez użycia fizycznego guzika.

Powinieneś również wiedzieć, jak używać innych popularnych sztuczek klawiaturowych, takich jak przesuwanie palcami, chwytanie i poruszanie, ściskanie i przyciąganie, tapnięcia i obracanie. Wszystkie te naprawdę przydatne skróty klawiaturowe mogą ci pomóc ułatwić korzystanie z iPhone’a i zwiększyć swoją produktywność.

Sztuczki Klawiaturowe dla iPhone’a

Sztuczki klawiaturowe ułatwiają różne czynności na każdym telefonie z systemem Apple iOS. Zazwyczaj są to skróty, które pomagają wykonać więcej w mniej czasu. Na przykład wprowadzanie rzeczy, takich jak pisanie, skanowanie i nawigacja, może zostać przyspieszone dzięki sztuczkom klawiaturowym. Jeśli chcesz skorzystać z tych funkcji i ułatwić sobie życie, poniższe wskazówki pomogą Ci poprawnie wykonywać sztuczki klawiaturowe na iPhone’ie.

Komendy Głosowe

Pierwszym sposobem na łatwe wykonywanie sztuczek klawiaturowych jest użycie komend głosowych. Komendy głosowe są świetnym narzędziem do wydawania poleceń iPhone’owi. Możesz użyć komendy, aby uruchomić aplikacje, wykonać wybrane czynności lub zlecić wykonanie czynności Twojej aplikacji. Komendy głosowe można wywołać, naciskając przycisk Home – po krótkim trzymaniu tego przycisku iPhone rozpoznaje Twoje głosowe polecenia. Możesz też użyć jednego z dostępnych wirtualnych asystentów, takich jak Siri, aby wydawać polecenia.

Funkcje Dokładnego Wprowadzania

Funkcje dokładnego wprowadzania to kolejny sposób wykonywania sztuczek klawiaturowych na iPhone’ie. Te funkcje umożliwiają szybsze wpisywanie dłuższych tekstów. Na przykład, jeśli chcesz napisać dłuższy artykuł, możesz skorzystać ze specjalnych funkcji pisania, takich jak auto-wygładzanie. Automatycznie skoryguje błędy ortografii wpisywanych słów i ułatwi poprawnie wpisywać dłuższe teksty. Funkcje dokładnego wprowadzania można aktywować, naciskając przycisk „Powrót” na iPhone’ie.

Skróty Klawiaturowe

Ostatnim sposobem na wykonywanie sztuczek klawiaturowych jest skorzystanie ze skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe to specjalne kombinacje przycisków, które służą do wykonywania określonych czynności. Możesz skorzystać z tej opcji, aby szyb

Skróty Klawiaturowe dla iPhone’a

Perspektywa korzystania z iPhone’a może być dużo wygodniejsza i łatwiejsza przy użyciu skrótów klawiaturowych. Te skróty są nie tylko wygodne do użycia, ale pozwalają na szybsze osiągnięcie konkretnych celów – przeklejania, wyszukiwania, robienia zakładek itp. Aby ułatwić Ci poruszanie się po urządzeniu, przygotowaliśmy listę najczęściej używanych skrótów klawiaturowych dla iPhone’a:

 • Wciśnij CMD + C, aby skopiować tekst.
 • Wciśnij CMD + V, aby wkleić skopiowany tekst.
 • Aby wyszukać czegoś w Safari lub w innym aplikacji, wciśnij CMD + F.
 • Zapisuj adresy stron internetowych jako zakładki, wciśnij CMD + D.
 • Aby usunąć cały tekst, wciśnij CMD + A, a następnie Delete.
 • Aby przełączyć się na poprzednią stronę internetową, wciśnij CMD + [.
 • Aby przełączyć się na następną stronę internetową, wciśnij CMD + ].
 • Aby zmienić wielkość czcionki w aplikacji Safari, wciśnij CMD + +/-.

Omówienie szczegółowych funkcji skrótów klawiaturowych dla iPhone’a

Skróty klawiaturowe to doskonały sposób na szybsze i wygodniejsze korzystanie z iPhone’a. Możesz szybko przeskakiwać między aplikacjami, wyszukiwać haseł, przeszukiwać sieci społecznościowe lub nawet sterować systemem poprzez skróty. Oznacza to, że ludzie, którzy często zmieniają programy, aby dostosować się do różnych zadań, mogą zaoszczędzić dużo czasu.

Oto pięć przydatnych skrótów, które możesz wykorzystać do korzystania z iPhone’a:

 • Klawisz Command + Tab: Możesz użyć tego skrótu, aby przekazać sterowanie na inny program. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Command (apple key), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Tab, aby przejść do następnego programu bez przeskakiwania i klikania.
 • Klawisz Command + W: Ten skrót pozwala zamknąć bieżące okno lub zakończyć aktualną aktywność. Jest to szczególnie przydatne, gdy pracujesz z wieloma oknami, ponieważ możesz bardzo szybko je zamknąć.
 • Klawisz Command + Shift + 3: Użyj tego skrótu do sfotografowania obecnego ekranu. Po wykonaniu zrzutu ekranu zostanie utworzony plik graficzny, który będzie można otworzyć i edytować.
 • Klawisz Command + Shift + 4: Ten skrót może być używany do tworzenia screenów zaznaczonego obszaru okna. Po wykonaniu screenów zaznaczonego obszaru zostanie utworzony plik graficzny, który będzie można otworzyć i edytować.
 • Klawisz Command + O: Użyj tego skrótu do otwarcia pliku. Po naciśnięciu tego klawisza pojawi się okno dialogowe wyszukiwania, z którego można wybrać odpowiedni plik do otwarcia.

Te skróty mogą być używane w połączeniu z innymi skrótami, aby szybko wykonywać takie funkcje jak przechodzenie do konkretnego folderu lub zmienianie ustawień. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że te skróty nie działają

Jak wykonać skróty klawiaturowe na iPhone’ie?

Skróty klawiaturowe to świetny sposób na szybkie przeglądanie treści i wywoływanie akcji za pomocą jednego kliknięcia. Mogą one zaoszczędzić dużo czasu i pomóc w bardziej efektywnym używaniu swojego iPhone’a. Oto instrukcje, jak poprawnie wykonywać skróty klawiaturowe na iPhone’ie:

 • Aby wybrać wszystkie elementy zawarte w oknie, wciśnij Shift + A.
 • Chcesz skopiować lub wkleić tekst? Użyj skrótu Ctrl + C lub Ctrl + V, w zależności od Twoich potrzeb.
 • Aby wyszukać tekst lub frazę na stronie, wciśnij Ctrl + F.
 • Aby przywrócić zminimalizowane okno, wciśnij Ctrl + N.
 • Aby otworzyć wyszukiwarkę, wciśnij Ctrl + Shift + F.
 • Aby zamknąć okno, wciśnij Alt + F4.

Wykonując powyższe skróty klawiaturowe, możesz szybko dostosować swoje ustawienia i przeglądać strony internetowe. Skróty te pozwalają na instalowanie, usuwanie i przeszukiwanie plików bez konieczności korzystania z myszki.

Podsumowanie sztuczek i skrótów klawiaturowych dla iPhone’a

Używanie sztuczek i skrótów klawiaturowych w iPhonie to świetny sposób na usprawnienie codziennych czynności. Kombinacje klawiszy pomagają w szybszym przełączaniu między funkcjami, zapisaniu tekstu czy szybszym przeglądaniu różnych treści. Oto kilka przykładów sztuczek i skrótów, które możesz użyć:

 • Cofnięcie się do poprzedniego widoku: aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Home” na dole twojego urządzenia.
 • Zakładka przeszukiwania: przywołaj zakładkę wyszukiwania, naciskając „Cmd + Space Bar” na macu lub „Ctrl + Space Bar” na wszystkich innych systemach.
 • Przeglądanie otwartych aplikacji: aby wyświetlić listę otwartych aplikacji na jednym ekranie, naciśnij przycisk „Home” dwa razy.
 • Zaznaczanie treści: aby szybko zaznaczyć tekst, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Shift” i następnie naciśnij strzałkę, aby przesunąć kursor.

Jak widać, używanie sztuczek i skrótów klawiaturowych ma wiele zalet i może ułatwić korzystanie z Twojego iPhone’a. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomógł Ci określić, jak w pełni wykorzystać tę potężną i niedocenianą funkcję.

comments: 0

pl_PLPolish